Købs- og abonnementsbetingelser i Det Nordjyske Mediehus

Følgende Generelle købs- og abonnementsbetingelser er gældende for alle abonnementsprodukter fra Det Nordjyske Mediehus A/S, Cvr: 18096641, Østre Havnegade 63-65, 9000 Aalborg.  

Ud over de Generelle købs- og abonnementsbetingelser, finder der specielle betingelser for produkterne Nordjyske, Vigeur, Fordel.nu og Læsø Posten.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalebetingelserne, har de specielle betingelser for det enkelte produkt forrang for de Generelle købs- og abonnementsbetingelser. 

 1. Abonnement

For at oprette et abonnement hos Det Nordjyske Mediehus A/S (herefter Det Nordjyske Mediehus) skal du være fyldt 18 år samt acceptere nærværende abonnements- og købsbetingelser.  

 1. Standardabonnement

Standardabonnementet på vores medier er et fortløbende abonnement, der automatisk bliver fornyet hver måned, medmindre du opsiger rettidigt.  

Læs mere om øvrige abonnementstyper og opsigelse af disse i de specielle betingelser særligt for dit produkt.   

 1. Brugerlogin

Digitale abonnementer, samt alle digitale fordele forudsætter oprettelse af et brugerlogin for at kunne benytte tjenesterne. 

Dit brugerlogin består af følgende obligatoriske oplysninger: navn, adresse, mailadresse, samt en selvvalgt personlig adgangskode. 

Der kan kun oprettes ét brugerlogin pr. abonnement. Du kan benytte dit brugerlogin til de digitale nyhedstilbud på op til fem (5) forskellige devices pr. døgn i din husstand. 

 1. Priser

Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden for det medie du abonnerer på. Alternativt kan prisen oplyses ved at kontakte Kundeservice. 

Prisændringer varsles senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Dette varsel vil blive annonceret i det pågældende medie. Prisændringer får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af dit abonnement, således du har mulighed for at opsige dit abonnement inden prisændringen træder i kraft. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. 

 1. Betaling 

5.1 Mobile Pay 

Du giver ved køb med MobilePay tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk betales med det betalingskort, som du har benyttet ved oprettelsen af dit abonnement eller ved godkendelse gennem MobilePay. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket. Disse oplysninger kan ses af din ordrebekræftelse, som du modtager pr. mail umiddelbart efter køb eller i din købshistorik i MobilePay. 

5.2 Online betaling med kreditkort 

Ved køb og betaling med kreditkort online, vil du umiddelbart efter købet er gennemført, modtage en ordrebekræftelse med informationer om dit køb. 

Du giver ved køb med kreditkort tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket. Disse oplysninger kan ses af din ordrebekræftelse. 

Betalingen trækkes i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via faktura eller BS. Du kan ændre betalingsform direkte i din profil eller ved at henvende dig til Kundeservice. 

Du er ansvarlig for, at de oplyste kortoplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Hvis betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling pr. mail. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Ved manglende oplysninger om andet betalingskort fremsendes en faktura på den udestående abonnementsbetaling, enten pr. mail eller pr. brev. 

Ved onlinebetaling hos Det Nordjyske Mediehus, anvendes ePay. 

5.3 Faktura betaling 

Ved køb via Kundeservice vil du umiddelbart efter købet modtage en kvittering for dit køb, enten på mail eller pr. brev. Ligeledes vil faktura for dit køb blive fremsendt pr. mail eller pr. brev umiddelbart før abonnementsstart eller hurtigst muligt efter bestilling. 

Faktura sendt pr. brev tillægges et faktureringsgebyr på 49 kr. 

14 dage før fornyelsen vil du få tilsendt en faktura. Betaler du ikke fakturaen, sender Det Nordjyske Mediehus en påmindelse herom. Hvis du herefter ikke betaler, pålægges der et gebyr på 50 kr., og levering af avisen stopper. Betaler du stadig ikke, sender Det Nordjyske Mediehus en slutopgørelse, hvor du vil modtage en faktura for dit udestående. 

 

5.4 Betalingsservice 

Du kan tilmelde din betaling til Betalingsservice og dermed spare faktureringsgebyret. Du skal betale din faktura, indtil betalingen fremgår af din Betalingsservice. 

 1. Opsigelse af abonnement

Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt eller telefonisk til Det Nordjyske Mediehus. Abonnementet vil være aktivt i hele opsigelsesperioden. Læs mere om opsigelse under betingelser specifikt for dit produkt. 

 

Vær opmærksom på, at manglende betaling ikke er en gyldig opsigelse. 

 

 1. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelse på dit køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked om det til Kundeservice inden udløb af fortrydelsesfristen.  

Hvis du har modtaget fysisk avis eller haft digital adgang til artikler og e-avisen i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, betaler du for den periode, hvor du har haft adgang til abonnementet. 

 

 1. Leveringsbetingelser for digitale produkter

Det Nordjyske Mediehus’ digitale abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. Det Nordjyske Mediehus kan ikke garantere, at produktet understøtter samtlige browsere og styresystemer, samt garantere ikke for tilgængeligheden af abonnementet gennem tredjepartssites. Vi anbefaler, at du benytter dig af seneste softwareopdatering for, at du får den bedste læseroplevelse.   

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil i din abonnementsperiode, og produkter, som er en del af abonnementet, vil være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte abonnement. Manglende eller forsinket adgang til vores onlineprodukter, der indgår i dit abonnement, godtgøres ikke. 

 1. Behandling af persondata

Det Nordjyske Mediehus tager behandling af personoplysninger alvorligt, og behandler derfor dine oplysninger fortroligt. Du finder vores privatlivspolitik her

 1. Serviceinformation

I forbindelse med din relation til Det Nordjyske Mediehus vil du i nødvendigt omfang modtage e-mails fra Det Nordjyske Mediehus vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. 

Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb.  

Du kan til enhver tid frabede dig at modtage e-mails og sms’er direkte i e-mail eller sms, eller ved at kontakte kundeservice. 

 1. Ophavsret

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold der ejes af Det Nordjyske Mediehus er beskyttet efter lov om ophavsret, og må således kun bruges til privat læsning og visning. 

Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.  

Ønskes indhold brugt til kommercielt eller andet brug, f.eks. visning på Facebook eller LinkedIn, skal Det Nordjyske Mediehus kontaktes på telefon 99 35 35 35 eller via e-mail fakta@dnmh.dk

 

Du kan læse mere om ophavsret hos Det Nordjyske Mediehus her

 

 1. Ændringer til Generelle købs- og abonnementsbetingelser

Det Nordjyske Mediehus kan til enhver tid ændre i de gældende Generelle købs- og abonnementsbetingelser. Hvis der sker væsentlige ændringer, forpligter Det Nordjyske Mediehus sig til at give varsel herom til abonnenter 30 dage før ændringerne træder i kraft. De gældende Generelle købs- og abonnementsbetingelser vil til enhver tid fremgå på www.dnmh.dk. Det Nordjyske Mediehus kan ændre de Generelle købs- og abonnementsbetingelser uden at give besked herom, hvis det er en fordel for brugeren. 

 1. Ansvarsbegrænsning

Det Nordjyske Mediehus påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering af både trykte og digitale udgivelser, tekniske fejl, forsinkelse i distributionen samt problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Desuden fraskriver Det Nordjyske Mediehus sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. 

Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte udgivelser eller artikler, herunder fejl i data mv., medmindre det kan dokumenteres, at fejlen kan tilregnes Det Nordjyske Mediehus som forsætlig eller groft uagtsom. 

 

Det Nordjyske Mediehus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. 

 

 1. Klager og mangler

I tilfælde af klager fra abonnenten skal Det Nordjyske Mediehus og abonnenten forsøge at løse dette i mindelighed. Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice.  

Hvis abonnenten og Det Nordjyske Mediehus ikke kan komme til enighed, henvises der til Forbrugerklagenævnet. 

Pr. 17. februar 2020 skal en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her

I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købelovens mangelsregler. 

 1. Selvbetjening, kundeservice og kontaktoplysninger

Du kan selv administrere dit abonnement på din profil i dit specifikke digitale produkt. 

Du kan skrive til Kundeservice på kundeservice@dnmh.dk

Du kan ringe til os på telefonnummer 99 35 34 34  

Vores telefoner er åbne i følgende tidsrum:  

Mandag – fredag kl. 8:00-15:00 

Weekend og helligdage kl. 8:00-10:30 

 

---oOo--- 

 

Specielt for Nordjyske 

Nordjyske.dk, Nordjyske Stiftstidende og Nordjyske e-avis (herefter Nordjyske) tilbydes af Det Nordjyske Mediehus A/S. Nærværende specielle betingelser for Nordjyske er gældende for disse produkter i tillæg til de Generelle købs- og abonnementsbetingelser for abonnementsprodukter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle og specielle betingelser for Nordjyske, har de specielle betingelser forrang.   
1. Abonnementstyper 

Nordjyske tilbyder vi tre abonnementstyper: 

Digital: Dette er vores digitale nyhedstilbud, hvor du får adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub Nordjyske samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

Weekend: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager fredag, lørdag og søndag, og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub Nordjyske samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

Hele ugen: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager alle ugens dage og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub Nordjyske samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

 1. Brugerlogin

Brugerlogin kan nemt oprettes på nordjyske.dk, hvis du ikke har oprettet et brugerlogin i forbindelse med dit abonnementskøb. 

Din profil giver adgang til vores kundeservice-funktioner, såsom ferieflytning, adresseændring m.v. 

Du kan se betingelserne for oprettelse af brugerlogin, kaldet Nordjyske profil, her

 1. Kampagnetilbud

Hvis du tegner et abonnement gennem et kampagnetilbud, vil dette klart fremgå af din ordrebekræftelse, som du modtager på din mail. 

Som udgangspunkt kan du kun benytte dig af vores kampagnetilbud, hvis du ikke har haft et abonnement hos os inden for de seneste 6 måneder på tidspunktet, hvor du ønsker at gøre brug af et kampagnetilbud. 

Det Nordjyske Mediehus har to forskellige kampagnetilbud: 

 • Fortløbende kampagnetilbud, der automatisk fornyes til et standardabonnement efter udløbet af kampagneperioden. Fornyelsen sker til normalprisen på tidspunktet for fornyelsen. Priserne kan findes på nordjyske.dk for det pågældende produkt. 
 • Kampagnetilbud med automatisk stop, hvor abonnementet stopper automatisk ved udløb af kampagneperioden. 

Kampagnetilbud kan ikke flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden, ligesom du ikke krediteres hvis abonnement på Weekend eller Hele Ugen pauses i kampagneperioden. 

For gratis- eller kampagneabonnementer oprettet via værdikoder gælder samme betingelser. For gaveabonnementer gælder særlige betingelser, dem finder du her

 1. Levering af printavis

Du kan se, om du er indenfor vores dækningsområde til dagblad i printet form, når du indtaster din adresse ved tegning af dit abonnement. 

Hvis du opretter abonnementet via kundeservice, vil leveringen af den trykte avis ske som aftalt med kundeservice. 

Ved oprettelse af abonnement på nordjyske.dk kan der gå op til to dage, før du modtager den fysiske avis. Du vil ikke modtage nogen kompensation for dette, da abonnementet også inkluderer adgang til e-avisen og nordjyske.dk. 

Det Nordjyske Mediehus gør sit bedste for at levere avisen så tidligt som muligt, men kan ikke garantere et præcist leveringstidspunkt. Leveringen kan påvirkes af faktorer som geografisk placering, vejrforhold, ruteændringer og andre omstændigheder. Vi kan ikke kompensere for forsinkelser eller efterleverede aviser, men du kan altid læse dagens avis i e-avisen på nordjyske.dk. Hvis du ikke har modtaget avisen inden kl. 12, kan du besøge vores selvbetjeningsside eller kontakte Kundeservice for at få oplyst forventet leveringstidspunkt. I nogle geografiske områder benytter vi en ekstern leverandør, som kan have individuelle leveringstider. 

For at vi kan sikre korrekt levering, bedes du meddele evt. ændringer, i din oplyste leveringsadresse ved abonnementstegning, til Kundeservice senest tre hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte kundeservice, der vil udbedre fejlen. 

Skulle du mod forventning ikke modtage printudgaven af din avis, er det muligt at få refunderet dagsværdien på printudgivelsen af dagbladet i henhold til det tegnede abonnement. Dagsværdien kan variere afhængigt af abonnementstype samt antal dage i betalingsperioden. 

Det Nordjyske Mediehus gør sit bedste for at levere både trykte og digitale udgivelser til tiden. I det tilfælde, at både den trykte og digitale udgave af avisen ikke kan leveres, uanset årsagen, vil der normalt ikke være nogen kompensation, medmindre der er tale om mere end to på hinanden følgende udgivelser. Er den digitale udgave tilgængelig, anses leveringen ikke for at være udeblevet. 

 1. Pause af abonnement

Hvis du ønsker at pause produktet ”Weekend” eller ”Hele ugen” refunderes alene dagsværdien på printudgivelsen af avisen i henhold til det tegnede abonnement. Dette gælder dog ikke, hvis dit abonnement er en del af et kampagnetilbud. 

Digitale produkter kan ikke sættes på pause. 

Hvis du ønsker at pause dit abonnement på Weekend eller Hele ugen, skal dette registreres online i din profil eller meddeles Kundeservice senest tre hverdage inden, at pausen skal påbegyndes. 

 1. Opsigelse af abonnement

Nytegnede fortløbende kampagnetilbud og standardabonnementer kan opsiges til udløbet af første abonnementsperiode, dog senest 5 dage før abonnementet fornys til en ny abonnementsperiode. Hvis du har oprettet et fortløbende kampagnetilbud, hvor kampagnen er på 6 måneder eller mere, kan abonnementsaftalen opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode, når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart. 

 

Hvis du har tegnet et kampagnetilbud med automatisk stop, samt fortløbende kampagnetilbud, refunderes evt. restbeløb ved opsigelse før udløb af kampagneperioden ikke, såfremt kampagneperioden er under 6 måneder.  

Vær opmærksom på, at såfremt du har foretaget dit køb af abonnement i Nordjyske app, kan opsigelse udelukkende ske direkte i app’en og ikke til kundeservice. 

 

 1. Særligt for abonnementer tegnet før marts 2020

Såfremt dit abonnement er tegnet før marts 2020, refunderes den fulde dagsværdi ved pause i abonnementet eller ved manglende levering af printavisen  

 

---oOo--- 

 

Specielt for Vigeur  

Vigeur er et produkt der tilbydes af Det Nordjyske Mediehus A/S. Nærværende specielle betingelser er gældende for Vigeur i tillæg til de Generelle købs- og abonnementsbetingelser for abonnementsprodukter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle og specielle betingelser for Vigeur, har de specielle betingelser forrang. 

 1. Abonnement

Vigeur er et digitalt månedsbetalt produkt, og med et betalt abonnement får du adgang til alt Vigeurs indhold på vigeur.dk. 

Vigeur Light-abonnement giver adgang til fem (5) gratis artikler pr. måned og kræver kun, at der oprettes en profil på Vigeur.   

 1. Brugerlogin

Abonnementer forudsætter, at du ved køb opretter et brugerlogin. 

Dit brugerlogin består af følgende obligatoriske oplysninger: navn, adresse, mailadresse, samt en selvvalgt personlig adgangskode. 

 1. Opsigelse

Abonnementer kan opsiges ved at kontakte kundeservice på mail: vigeur@dnmh.dk

Abonnementer uden binding, kan opsiges skriftligt til udløbet af en abonnementsperiode med 5 dages varsel forud for abonnementet fornys til en ny abonnementsperiode. 

Abonnement med binding, kan opsiges skriftligt til udløbet af næstkommende måned efter 5 måneder, således din binding er maksimalt 6 måneder. 

 1. Betaling

Abonnementer købes og betales på vigeur.dk gennem MobilePay.  

Hvis betaling ikke gennemføres rettidigt, vil abonnementet blive opkrævet rykkergebyr og vi forbeholder os retten til at lukke for adgangen.  

Såfremt abonnementet er købt med en prøveperiode, vil abonnementet automatisk fornyes månedsvist.  

Forfaldsdato for betaling for fornyelse af abonnement sker månedsvist i henhold til datoen for oprettelse af abonnementet første gang. 

 1. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelse på dit køb, alternativt hvor du tager dit abonnement i brug. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked om det til kundeservice på mail vigeur@dnmh.dk. inden udløb af de 14 dage. Hvis du har haft digital adgang til artikler og e-avisen i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, betaler du for den periode, hvor du har haft adgang til abonnementet. 

 1. Adgang

Abonnementet på Vigeur er personligt og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. 

Vi forudsætter, at seneste softwareopdatering benyttes på elektronisk udstyr. Vi kan ikke garantere, at produktet understøtter samtlige browsere og styresystemer, samt garanterer ikke for tilgængeligheden af abonnementet gennem tredjepartssites. 

Manglende adgang godtgøres ikke ved tilbagebetaling af kontant beløb, men din abonnementsperiode forlænges med samme periode, som du din manglende adgang. 

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil i din abonnementsperiode. Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement vil din adgang være lukket. 

 

---oOo--- 

 

Specielle betingelser for fordel.nu 

 

 1. Generelt 

Det Nordjyske Mediehus A/S, CVR: 18096641 (herefter Det Nordjyske Mediehus), er ejer af Fordel.nu. Betingelserne finder anvendelse ved brug af Fordel.nu. Formålet med Fordel.nu er at give Fordel.nu-brugeren (herefter Brugeren) tilbud og rabatter fra vores samarbejdspartnere. Det er en forudsætning for køb i app’en, at Brugeren er mindst 18 år gammel.  

 1. Aftaleindgåelse

Det Nordjyske Mediehus er mellemmand og vores samarbejdspartnere er Brugerens egentlige aftalepart. Brugeren har ved at downloade og installere Fordel.nu accepteret disse betingelser. 

 1. Personoplysninger

Det Nordjyske Mediehus indsamler og opbevarer de personoplysninger, som Brugeren har angivet ved oprettelsen af en bruger på Fordel.nu. For mere information, se vores privatlivspolitik her

 1. Systemkrav/ hvordan fungerer Fordel.nu

Webappen er personlig for Brugeren. Brugerens telefonnummer er den unikke nøgle, som sikrer Brugeren fordelagtige medlemsfordele og tilbud. Det er Brugerens eget ansvar, at andre ikke har fri adgang til Brugerens telefon. Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlig for, at en tredjepart frit kan logge ind på Brugerens telefon og bruge dennes fordele. Det Nordjyske Mediehus anbefaler, at Brugeren jævnligt ændrer sit kodeord, og ikke udleverer sit kodeord til en tredjepart.  

 1. Ansvarsbegrænsning

Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlig for fejl/mangler ved indløsning af den valgte fordel. Brugeren skal i dette tilfælde selv henvende sig til den samarbejdspartner, som Brugeren har købt en fordel hos.  

Det Nordjyske Mediehus kan på ingen måde gøres ansvarlig for 1) At fordelen ikke kan indløses hos samarbejdspartneren, 2) At varen ikke svarer til Brugerens forventninger, 3) At samarbejdspartneren er gået konkurs eller ikke længere eksisterer og 4) Øvrige forhold tilknyttet fordelene.  

 1. Indløsning af fordele

Alle fordele på Fordel.nu er tilknyttet det telefonnummer, som Brugeren har angivet i webappen. Brugeren skal kunne fremvise appen til samarbejdspartneren ved afhentning af varer. Det angives på hver enkelt fordel, hvor lang tid denne er gyldig. Det er den enkelte forhandler, der afgør, hvor lang tid fordelene er gyldige. 

 1. Ændringer

Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at kunne ændre i disse betingelser. Ved ændringer i betingelserne vil Det Nordjyske Mediehus underrette Brugerne via SMS. Varslingen vil blive sendt til det telefonnummer, som Brugeren har oprettet sig med. Brugeren skal herefter acceptere de nye betingelser for stadig at kunne bruge Fordel.nu. Det Nordjyske Mediehus kan ændre betingelserne uden at give besked herom, hvis det er en fordel for Brugeren. 

 1. Kontakt

Du kan ringe til os på telefonnummer 9935 3434 eller skrive en mail på kundeservice@dnmh.dk. Vores telefoner er åbne i følgende tidsrum: 

Mandag – fredag kl. 8:00 - 15:00 

Weekend og helligdage kl. 8:00 - 10:30