Rekordstor deltagelse i vores medarbejderengagements- og trivselsundersøgelse

I Det Nordjyske Mediehus er der en tro på, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. At være en attraktiv arbejdsplads er derfor en del af den strategiske ambition. Og gennem nærværende og synlig ledelse skabes et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, kompetence og trivsel.

Til at understøtte ambitionen har vi i 2020 implementeret et digitalt og datadrevet værktøj til måling af vores medarbejderes engagement og trivsel. Værktøjet understøtter en stærk feedback- og læringskultur og er med til at styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere. Målinger af den type giver medarbejderne en oplagt mulighed for at tilkendegive, hvordan de engageres, trives og motiveres i det daglige arbejde, og resultatet, der var klar ultimo 2020, var bemærkelsesværdigt.

”Det er enormt positivt. Det betyder, at vi har medarbejderne med os, og at de har lyst til at ytre sig”.

- Det viste, at den samlede engagementscore for Det Nordjyske Mediehus var rekordhøj. Således opnåede vi i koncernen en eNPS score (employee net promoter score) på 47, hvilket placerer os i top-25 af alle de virksomheder, vi sammenligner os med – og kun ét point fra at ligge i top-10. Der var en imponerende stor deltagelse på 90% i undersøgelsen, og det er vi fra både ledelses- og medarbejdersiden glade for og stolte over. Til sammenligning var deltagelsen i trivselsundersøgelsen i 2018 på 70,4% og Arbejdspladsvurderingsmålingen i 2019 på 53,6%. Resultatet er samtidig syv procentpoint bedre end svarprocenten hos de virksomheder, som vi sammenligner os med, siger Marian J. Andreasen, koncerndirektør HR og intern kommunikation.

Medarbejderengagements- og trivselsundersøgelsen gennemføres fremover minimum en gang om året. Besvarelserne er anonyme, og Marian J. Andreasen hæfter sig især ved, at den store deltagelse er et udtryk for, at medarbejderne har lyst til være med til at udvikle arbejdspladsen.

- Det er enormt positivt. Det betyder, at vi har medarbejderne med os, og at de har lyst til at ytre sig. De føler sig trygge ved at komme på banen og giver udtryk for, at de oplever en synlig og nærværende ledelse, hvor der er fokus på alt fra gode relationer til nultolerance i forhold til sexisme.
- Vi oplever, at der bliver kvitteret for, at vi har en retning, der er klar, og at vi har mål, der er kendte. Der er i mediehuset en stærk og sund kultur, hvor vi har høje ambitioner, men vi giver også rammer, så vores medarbejdere har mulighed for at lykkes. Tingene går hånd i hånd. Ambitioner og medarbejderengagement følges ad, siger Marian J. Andreasen.