Rekordstor deltagelse i vores medarbejderengagements- og trivselsundersøgelse

I Det Nordjyske Mediehus er der en tro på, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. At være en attraktiv arbejdsplads er derfor en del af den strategiske ambition. Og gennem nærværende og synlig ledelse skabes et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, kompetence og trivsel.

Til at understøtte ambitionen implementerede vi i 2020 et digitalt og datadrevet værktøj til måling af vores medarbejderes engagement og trivsel. Værktøjet understøtter en stærk feedback- og læringskultur og er med til at styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere. Målinger af den type giver medarbejderne en oplagt mulighed for at tilkendegive, hvordan de engageres, trives og motiveres i det daglige arbejde.

Koncernen har en eNPS score (employee net promoter score) på 41, hvilket er en score på 14 over benchmark, der placerer os i top-25 af alle sammenlignelige virksomheder.

Medarbejderengagements- og trivselsundersøgelsen gennemføres minimum en gang om året. Den seneste måling (2022) viser, at den samlede engagementscore for Det Nordjyske Mediehus er høj. Således opnåede vi i koncernen en eNPS score (employee net promoter score) på 41, hvilket er en score på 14 over benchmark, der placerer os i top-25 af alle sammenlignelige virksomheder. Der var ligeledes en imponerende stor deltagelse på 90% i undersøgelsen.

Det viser, at vores medarbejdere ser værdien i at ytre sig og give feedback. Fordi vi lytter og fordi "det flytter noget".