Ansvar og samarbejde

Her kan du blandt andet finde rapporter om ESG og Code of Conduct


Organisation

Læs mere om hvordan vi er organiseret i Det Nordjyske Mediehus


Historien om Det Nordjyske Mediehus

Vores historie går helt tilbage til 1767


Hurtige genveje

til Det Nordjyske Mediehus

Presse

Her kan du læse vores pressemeddelelser

Jura og etik

Vi passer godt på dine data

Fonde og legater

Vi har både fonde og legater. Find dem lige her

Vision

Vi vil være Danmarks bedste og mest innovative mediehus med et sundt økonomisk fundament. Vi sætter nordjyderne i stand til at navigere i samfund og eget liv. Vi vil informere, inspirere og underholde både private og erhvervskunder på relevante platforme. Vi sørger for perspektiv og er tæt på nordjydernes liv. Vi er tæt på det samfund, de færdes i, og det, de beskæftiger sig med.


Vores værdier

Her kan du se vores værdier

Åbne

Vi inddrager omverdenen i vores arbejde, og vi inviterer til brugerinvolvering og medskabelse. Vi er lyttende, tolerante og inkluderende overfor alle kulturer og fællesskaber, og forstår at resultater skabes gennem inspirerende samarbejder.


Modige

Vi hylder initiativet, lærer af vores fejl og drives af en naturlig trang til at skabe og dele viden til fordel for vores kunder. Vi tænker konstruktivt og ser udvikling og ændringer som muligheder i stedet for forhindringer


Ordentlige

Vi sætter en ære i at være kendte for at være ordentlige overfor kunder, samarbejdspartnere, samfundet og hinanden. Vi ved, at sammen er vi stærkere end hver for sig, og vi er bevidste om den tillid, der vises os og det ansvar, der hviler på os.


Passionerede

Vi brænder for at formidle verden omkring os til gavn for samfundet og kommende generationer. Vores passion er dét, der definerer nutiden og inspirerer fremtiden.

Mission

Vi er Nordjylland og Nordjylland er os. Vi skaber viden og fællesskaber mellem mennesker. Vi oplyser, engagerer og inspirerer. Vi er nordjydernes mediehus, der skaber stolthed og sætter Nordjylland på landkortet.


Jura og etik

Klagevejledning

Privatlivspolitik

Whistleblower

Ophavsret

Etik

Købs- og abonnementsbetingelser

Konkurrenceregler

Betingelser for nyhedsbreve

Vores historie

Vores historie går helt tilbage til 1767. Siden da har vi underholdt og fornøjet nordjyderne med nyheder. Det er noget vi er stolte af.

Brands i Det Nordjyske Mediehus