Det Nordjyske Mediehus koncernen yder økonomisk støtte i form af legater

Aalborg Stiftstidendes Fond
Legatet gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland, som i forbindelse med studiet har valgt at tilbringe en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet. For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at studieopholdet i udlandet er meritgivende, at ansøgeren har mindst 2 års studier bag sig og har nordjysk baggrund.
Uddeling af legatmidler finder kun sted en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april, og tildelte midler uddeles i begyndelsen af maj. Læs mere om kriterierne og ansøg via fondens hjemmeside: http://aalborgstiftstidendesfond.dk/legater/ansoegning/ 

 

Eja Packness' Fond
Fonden har til formål at yde hjælp til studierejser, videreuddannelse og andre uddannelsesformål for fastansatte medarbejdere og personer med tilknytning til Aalborg Stiftstidende (NORDJYSKE Holding A/S) og virksomheder tilknyttet dertil.
Midler skal fortrinsvis ydes til personer, som har vist interesse for deres arbejde i virksomhederne, hvormed de har medvirket til disses trivsel og fremgang.
Ansøgningsfrist 1. februar. Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til Det Nordjyske Mediehus, Intern Kommunikation, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst.
Midler uddeles en gang årligt.

Familielegat
Legatet skal anvendes til studiehjælp eller rejser i udlandet til børn efter afdøde eller deres børn. Desuden kan legatet søges til hjælp i tilfælde af sygdom, sygehusophold eller rekreationsophold.
Legatet kan søges af efterkommere efter guldsmed P.C. Christensen og hustru, fru Hanne Christensen, født Schiøttz, og efter fuldmægtig, cand.jur. Ludvig Krabbe og hustru Anna Krabbe, født Herskind. Legatet kan også søges af enker, der nedstammer fra ovennævnte personer eller enkers børn til uddannelse indtil disses 21. år.
Ansøgningsfrist 1. februar. Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til Det Nordjyske Mediehus, Intern Kommunikation, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst.
Midler uddeles en gang årligt.