Det Nordjyske Mediehus’ Whistleblowerportal

Det Nordjyske Mediehus A/S’ Whistleblowerportal giver dig mulighed for at rapportere fortroligt om upassende og ulovlig adfærd i Det Nordjyske Mediehus, Nordiske Medier og/eller Nordiske Fagmedier. Du kan ikke benytte systemet til at alarmere os om andre presserende henvendelser.

Whistleblowerportalen kan anvendes af medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre med tilknytning til Det Nordjyske Mediehus, Nordiske Medier og/eller Nordiske Fagmedier.

Whistleblowerportalen giver dig mulighed for at hjælpe os med at beskytte Det Nordjyske Mediehus ved at du hurtigt og enkelt kan afgive fortrolige indberetninger om upassende eller ulovlig adfærd i Det Nordjyske Mediehus, Nordiske Medier og/eller Nordiske Fagmedier.

Vi opfordrer dig til at identificere dig selv, når du foretager en indberetning, men du kan også vælge at indberette anonymt. Uanset dit valg opfordrer vi dig til at oprette en sikker postboks i vores indberetningssystem. Dette guides du til undervejs. Det gør det enklere at kommunikere med dig på en fortrolig og anonym måde. I mange sager er uddybende oplysninger med til at gøre opklaringsarbejdet lettere. Hvis du giver din identitet til kende, er det nemmere at beskytte dig mod eventuelle negative reaktioner fra ledere og kolleger.

Send os gerne så mange informationer som muligt. Du har mulighed for at uploade filer og kopier af dokumenter og billeder til systemet, ligesom du også kan lave din indberetning som lydfil.

Alle indberetninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med privatlivspolitikken, som du kan læse ved at klikke på menupunktet ”Privatlivspolitik” i portalen.

Hvis du er en medarbejder, der indberetter, kan du også vælge at gå til din nærmeste leder eller en leder på et højere niveau, hvis du ikke kan gå til din leder. Du kan finde deres e-mail og telefonnumre på Intranettet. 

Som Whistleblower skal du ikke frygte for repressalier, og du er beskyttet mod negative reaktioner fra ledere og kolleger.