Nedenfor finder du specifikationer for annoncering hos Det Nordjyske Mediehus

Vælg det du ønsker at vide mere om:

Printannoncer

Radiospots

 

Har du brug for yderligere information eller hjælp, er du velkommen til at kontakte os på erhverv.salg@dnmh.dk eller finde din konsulent her

 

Printannoncer

Filformater: PDF. NewspaperAds_1v4. Der henvises til hjemmesiden for Pressens Fællesindkøb: www.ddpff.dk – Vælg dernæst Teknisk Support og derefter Kankanikke. Her findes vejledninger til de mest anvendte applikationer og download af profiler. Alternativt PDF/X-1a:2001 - der er "født" i programmerne.

Filnavne: Filnavn skal være lig med ordrenummer/bureaunr. e-mail – i emnefeltet skrives ordrenummer/bureaunr. efterfulgt af første indrykningsdag, blad og annoncør.

Levering af filer: Nærmere oplysninger kan rekvireres ved Det Nordjyske Mediehus.

Annoncemateriale: Færdigt, elektronisk annoncemateriale til brug i Nordjyske og Det Nordjyske Mediehus’ lokalaviser modtages som pdf, der inkluderer billeder og skrifter. Annoncen SKAL produceres i dokumentstørrelse, der svarer til annoncens mål. Annoncer, som ikke afgrænses af ramme eller lignende, skal forsynes med formatprikker for at sikre hele annoncens gengivelse i avisen. Stregtykkelse på rammen omkring annoncen skal være på min. 0,5 pkt.

Scanninger: Opløsning bør være mellem 180 og 300 dpi (ppi). Streg 1200 dpi (ppi). Rasterværdier mellem 4% og 88% anbefales, må ikke overstige 240% - 26% punktbredning. CMYK-separerede farver. Photoshop TIFF eller EPS. Filer må ikke indeholde billeder i JPEG- eller DCSformat. Billedstørrelse i passende forhold til billedfeltet.

Farveannoncer: Alle farveannoncer skal være CMYK-separerede. Det gælder også spotcolors og DP-farver.

Farveseparationsteknik: Den samlede punktprocent må ikke overstige 240%.

Skrifter/skriftstørrelse: Regler fra www.ddpff.dk

Avisformater: Tabloid - 6 spalter x 365 mm. Spaltebredde i mm: 2 spalter 86 mm, 3 spalter 131 mm, 4 spalter 176 mm, 6 spalter 266 mm, 12 spalter 546 mm (Kun opslag).

Omslag lokalaviser: Størrelser: Forside: 266 (b) x 315 (h) mm. Side 2, 3 og bagsiden: 266 (b) x 345 (h) mm. 
Pdf-fil: Eksporter pdf - PDF/X-1a:2001 UDEN skæremærker og som 4 enkelt sider.
Der skal IKKE skrives annonceomslag på siderne, det klarer Det Nordjyske Mediehus.
Levering af pdf-fil: Den trykklare pdf-fil sendes til grafiskdesign@dnmh.dk eller via WeTransfer - https:/wetransfer.com/ til grafiskdesign@dnmh.dk 

Indstik i Nordjyske eksternt tryk:
Formatstørrelse:​ Maks. 400x280 mm (Formatbredde x Formatlængde) - Min. 148x105 mm (FB x FL)​
Leveringsoplag: 16.000 ex.
BEMÆRK ang. papirkvalitet. Glittet papir kan være en udfordring – kontakt os ang. mulighederne, hvis dette ønskes.

Retningslinjer ved eksternt tryk:
Antal i bundter skal være ensartede og ikke krydsvendte i samme bundt. Bundthøjde 10-12 cm.​
Ingen snore, bånd eller plastik omkring bundterne.
Brug Euro paller, som kan tages med gaffeltruck fra alle 4 sider. Robust karton lægges på pallen, under bundterne og mellem hvert lag. På toppen placeres et robust dække, skal pallerne stables skal dækket være af træ.​
Vægt max. 800 kg. pr. palle og højde max. 120 cm.
På pallerne stables bundterne i forbandt.
Pallesedler placeres på min. 2 sider, og skal indeholde: Afsender og modtager, indstikkets navn og dato for udgivelse, pallens totale vægt samt antal indstik pr. bundt, på pallen og totalt.​

De færdigtrykte produkter afleveres senest kl. 9.00 – 3 hverdage før indstikning – hos: Avis-Tryk, Hornbjergvej 9, Port 6, 8543 Hornslet
Pak aldrig film om pallen, brug gerne palle kasse i pap med låg og stabiliser pallen med 2 spændbånd i hver sin retning.​

Indstik i Nordjyske ved tryk af DNMH:
Tabloid: Formatstørrelse på færdig avis er 280 x 370 mm
InDesign: Dokument størrelse 280 x 370 mm (7 mm i højre- og venstremargin, ingen top- og bundmargin) dvs. bredde: 7 mm + 266 mm + 7 mm = 280 mm. Højde: 370 mm.
Pdf-fil: Eksporter pdf - PDF/X-1a:2001 UDEN skæremærker. Færdigt mål på pdf-fil er 280 x 370 mm.

T3-Trimmet: Formatstørrelse færdig avis i trimmet format 260 x 360 mm
Pdf-fil: Eksporter pdf - PDF/X-1a:2001 Beskæring (bleed): 10 mm. KUN flueben i skæremærker. Færdigt mål på pdf-fil er 280 x 380 mm.

Den trykklare pdf-fil sendes via WeTransfer - https://wetransfer.com/ til grafiskdesign@dnmh.dk 

Ved spørgsmål kontakt tlf. 86 20 40 54 eller grafiskdesign@dnmh.dk

Radiospots

Den bookede længde på et spot skal altid være deleligt med 5, f.eks 10, 15 eller 20 sekunder o.s.v.

Skal spots køre i rotation, skal rotationsspots være samme længde. Der kan ikke afvikles spots i rotation, hvis det ene spot for eksempel er 15 sekunder og det andet 20 sekunder.

Tekniske data: WAV 16 bit, 44,1 KHz el. 256 K6ps mp3.

Tekniske oplysninger: Færdigt materiale skal leveres på e-mail som WAV 16 bit, 44,1 KHz eller 256 K6ps mp3. Spots til indrykning på Det Nordjyske Mediehus' radioformater sendes på e-mail til booking@dnmh.dk