Nedenfor finder du specifikationer for annoncering hos Det Nordjyske Mediehus

Vælg det du ønsker at vide mere om:

Printannoncer

Radiospots

 

Har du brug for yderligere information eller hjælp, er du velkommen til at kontakte os på erhverv.salg@dnmh.dk eller finde din konsulent her

 

Printannoncer

Filformater: PDF. NewspaperAds_1v4. Der henvises til hjemmesiden for Pressens Fællesindkøb: www.ddpff.dk – Vælg dernæst Teknisk Support og derefter Kankanikke. Her findes vejledninger til de mest anvendte applikationer og download af profiler. Alternativt PDF/X-1a:2001 - der er "født" i programmerne.

Filnavne: Filnavn skal være lig med ordrenummer/bureaunr. e-mail – i emnefeltet skrives ordrenummer/bureaunr. efterfulgt af første indrykningsdag, blad og annoncør.

Levering af filer: Nærmere oplysninger kan rekvireres ved Det Nordjyske Mediehus.

Annoncemateriale: Færdigt, elektronisk annoncemateriale til brug i Nordjyske og Det Nordjyske Mediehus’ lokalaviser modtages som pdf, der inkluderer billeder og skrifter. Annoncen SKAL produceres i dokumentstørrelse, der svarer til annoncens mål. Annoncer, som ikke afgrænses af ramme eller lignende, skal forsynes med formatprikker for at sikre hele annoncens gengivelse i avisen. Stregtykkelse på rammen omkring annoncen skal være på min. 0,5 pkt.

Scanninger: Opløsning bør være mellem 180 og 300 dpi (ppi). Streg 1200 dpi (ppi). Rasterværdier mellem 4% og 88% anbefales, må ikke overstige 240% - 26% punktbredning. CMYK-separerede farver. Photoshop TIFF eller EPS. Filer må ikke indeholde billeder i JPEG- eller DCSformat. Billedstørrelse i passende forhold til billedfeltet.

Farveannoncer: Alle farveannoncer skal være CMYK-separerede. Det gælder også spotcolors og DP-farver.

Farveseparationsteknik: Den samlede punktprocent må ikke overstige 240%.

Skrifter/skriftstørrelse: Regler fra www.ddpff.dk

Avisformater: Tabloid - 6 spalter x 365 mm. Spaltebredde i mm: 1 spalte 41 mm, 2 spalter 86 mm, 3 spalter 131 mm, 4 spalter 176 mm, 5 spalter 221 mm, 6 spalter 266 mm.

 

Radiospots

Den bookede længde på et spot skal altid være deleligt med 5, f.eks 10, 15 eller 20 sekunder o.s.v.

Skal spots køre i rotation, skal rotationsspots være samme længde. Der kan ikke afvikles spots i rotation, hvis det ene spot for eksempel er 15 sekunder og det andet 20 sekunder.

Tekniske data: WAV 16 bit, 44,1 KHz el. 256 K6ps mp3.

Tekniske oplysninger: Færdigt materiale skal leveres på e-mail som WAV 16 bit, 44,1 KHz eller 256 K6ps mp3. Spots til indrykning på Det Nordjyske Mediehus' radioformater sendes på e-mail til booking@dnmh.dk