Det Nordjyske Mediehus A/S’ Privatlivspolitik

 

Det Nordjyske Mediehus A/S (herefter ”Det Nordjyske Mediehus”) er dataansvarlig for og behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

 

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

 

Vi har en klar virksomhedspolitik om, at dine personoplysninger bruges ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og selvfølgelig så den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes, herunder Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen.

 

 1. Kontaktoplysninger

 

Vi er dataansvarlige i relation til den indsamling og behandling af personoplysninger, der finder sted bl.a. i forbindelse med du:

 

 1. Indsamling af dine personoplysninger

 

De oplysninger, vi indsamler, kan inddeles i tre kategorier:

 • a. oplysninger, som du aktivt giver til os, herunder når du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbreve, opretter en profil, deltager i en konkurrence, køber et produkt, køber produkter/services, deltager i markedsundersøgelser eller kommunikerer med os,
   
 • b. oplysninger, som automatisk indsamles ved brug af vores digitale tjenester herunder IP-adresser, information om browsertype, og hvilke sider du har besøgt (typisk via cookies eller lignende teknologier),

 

 • c. Vi kan også modtage data fra CPR, CVR eller andre offentlige data, hvis det er nødvendigt, for at kunne levere en ydelse til dig.

 

Vi beder dig om ikke at afgive følsomme oplysninger til os som f.eks. etnisk baggrund eller politisk, religiøs, seksuel eller filosofisk overbevisning.

 

 1. Anvendelse af dine personoplysninger

 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • a. for at kunne levere de ønskede tjenester eller produkter, eksempelvis abonnementsprodukter og redaktionelt indhold på vores tjenester,
   
 • b. for at kunne kommunikere med dig, eksempelvis i relation til ændringer i vores vilkår, og i tilfælde hvor du kontakter vores kundeservice med spørgsmål til vores produkter eller tjenester,
   
 • c. for at hjælpe os med bedre at forstå, hvordan vores digitale tjenester bliver anvendt samt for at kunne forbedre og udvikle disse, herunder til statistiske formål, samt for at teste nye systemer og processer,
   
 • d. for at sikre driften af vores digitale tjenester, herunder vores hjemmesider samt at du forbliver logget ind. Optimering af design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside,
   
 • e. for at sende dig nyheder, særlige tilbud og anden markedsføring via e-mail, telefon og/eller tekstbeskeder, men kun i det omfang du har samtykket til at modtage markedsføring,
   
 • f. for at foretage profilering op baggrund af din brugeradfærd i forbindelse med din brug af vores digitale tjenester både på sites og i nyhedsbreve m.m., herunder hjemmesider, med henblik på at målrette bannerannoncering på vores digitale tjenester, at gøre de viste bannerannoncer mere relevante for dig, samt for at kunne dokumentere værdien af annonceindrykninger på vores digitale tjenester,

 

 • udarbejde analyser og/eller en database over brugeradfærd på baggrund heraf. Disse analyser benyttes både internt hos os i koncernen samt kan sælges til eksterne kunder,

 

 • for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet, og
 • i. for at overholde vores juridiske forpligtelser og kunne dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 

I relation til punkterne a./d. (drift), c./g. (analyse) og e./f. (annoncering) anvender vi cookies eller lignende teknologer. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i afsnit 11 nedenfor.

 

I relation til e. (annoncering/markedsføring) anvender vi foruden cookies og lignende tekniske teknologier også de oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev og/eller opretter en profil, herunder demografiske oplysninger, med henblik på at gøre indholdet af det redaktionelle indhold samt annoncering mere relevant for den enkelte bruger/kunde.

 

 1. Deltagelse i undersøgelser

 

Ved deltagelse og besvarelse af undersøgelser fra os indsamler og behandler vi dine persondata samt udarbejder analyser og/eller en database over brugeradfærd på baggrund heraf. Disse analyser benyttes både internt hos os samt kan sælges til eksterne kunder. Derfor er korrekt og sikker håndtering af data højt prioriteret hos os.

Når du besvarer undersøgelser udarbejdet og udsendt på vegne af os forbliver deltagere i undersøgelsen anonyme overfor vores kunder, såfremt dette foretrækkes - således at koblingen mellem din identitet og dit svar kun eksisterer hos os, mens selve databehandlingen finder sted. Efter databehandlingen er fundet sted, så vil det være en anonym analyse, der vil blive brugt og/eller solgt.

 

Vi videreformidler aldrig personidentificerbar information til tredjemand, medmindre man som deltager helt specifikt, har samtykket til dette, og i databehandlingen har alene vores analyseafdeling, som kun er en lille håndplukket del af medarbejderne, adgang til vores svarpersoners kontaktoplysninger. Disse medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og der er sat tekniske sikkerhedsforanstaltninger op, for at sikre de alene har adgang til dataene. 

Ved at deltage i vores undersøgelser giver du, medmindre andet oplyses i forbindelse med dit samtykke til deltagelse, os lov til at gemme dine kontaktoplysninger og svar i op til fem år.

 

De modtagne data gemmes og håndteres i henhold til gældende regler for håndtering af persondata bl.a. databeskyttelsesloven samt databeskyttelsesforordningen.

Vi benytter dine svar til statistiske analyser, markedsundersøgelser, opinionsundersøgelser og segmenteringsundersøgelser.

 

Vi vil primært spørge ind til underholdnings- og medievaner og/eller præferencer samt oplevelsen af medier generelt, dog vi også spørge ind til andre emner af relevans for os eller kunder. Vi bruger primært den høstede viden til at tilpasse vores produkter, sikre at de virker efter hensigten, følge med i udviklingen samt efterspørgslen af nye produkter/trends, tilpasse indhold og annoncer og til at forstå, hvordan vores produkter bruges.

 

Som deltager i en enkeltstående undersøgelse vil kontaktoplysninger og de afgivne svar udgøre den datamængde, der behandles.

 

Det er alene vores analyseafdeling, der har den fulde indsigt i hvem der besvarer undersøgelser, da disse efter databehandlingen er gennemført anonymiseres. Kun resultaterne fra deres undersøgelser i statistisk bearbejdet form offentliggøres internt såvel som eksternt, så ingen enkeltpersoners svar kan identificeres.

 

I enkelte tilfælde kan man som svarperson blive spurgt, om man ønsker, at vi oplyser din identitet internt i hos os og/eller eksternt hos vores kunder. I disse tilfælde har man som svarperson altid mulighed for at fastholde sin anonymitet.

 

Vi har helt fastlagte rutiner for anonymisering og sletning af personoplysninger på vores respondenter. Disse rutiner er automatiseret og er underlagt rutinekontrol af vores interne IT-afdeling.

 

 1. Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Det Nordjyske Mediehus vedrørende bl.a. i forbindelse med tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m.


Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du afmelder dit abonnement.

 

Endvidere vil Det Nordjyske Mediehus sende e-mails eller sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Det Nordjyske Mediehuss egne lignende produkter og ydelser som f.eks. Klub Nordjyske.

 

Du kan naturligvis til enhver tid frabede dig at modtage denne kommunikation ved at anvende afmeldelseslinket i selve e-mailen eller sms’en eller under nyhedsbrevsindstillingerne på Det Nordjyske Mediehuss loginportal for medlemmer.

 

Du kan også til enhver tid kontakte vores kundeservice med besked om afmelding.

 

 1. Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

 

Vi kan overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • a. serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, herunder hostingudbydere, udbydere af software og analyseværktøjer mv.,
   
 • b. tredjeparter, der leverer produkter eller services,
   
 • c. offentlige myndigheder, men kun i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse, eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder,
   
 • d. vores koncernforbundne selskaber, herunder Nordiske Medier A/S, der laver fagmedier eller markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsservice,
   
 • e. vores rådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatkontorer, og
   
 • f. andre tredjeparter hvis du samtykker hertil eller i forbindelse med en fusion, spaltning eller et salg, som involverer samtlige eller dele af vores virksomhed eller aktiver.

 

Tredjeparter behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

 

 1. Overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS

 

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysningerne til, kan være placeret uden for EU/EØS.

 

Når vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, som ikke har et tilstrækkelige databeskyttelsesniveau i henhold til Databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at reglerne om overførsel af persondata til tredjelande i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning er opfyldt forud for overførslen.

 

 1. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

 

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 • a. at indgå eller opfylde en aftale med dig, herunder for at give dig de tjenesteydelser og den service, som du har bedt om samt for at håndtere dine betalinger,
   
 • b. at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring,
   
 • c. at fremme vores legitime interesse, herunder for så vidt angår drift og udvikling af vores digitale tjenester, markedsføring, øvrig kommunikation med dig (eksempelvis for at svare på forespørgsler), samt for at forebygge, opdage og undersøge svig eller anden ulovlig aktivitet.

 

Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig i relation til særlige tilbud, konkurrencer, nyheder om vores tjenester og produkter, eller anden markedsføring (tilpasset den enkelte bruger) på vegne af os eller vores tredjeparter samt markedsanalyser for enten os eller vores kunder.

 

 1. Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de passende nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.

 

Derudover ejer Det Nordjyske Mediehus en række selskaber, som kategoriseres som koncernselskaber. Da vi anvender samme IT-systemer, vil dine personoplysninger blive delt på tværs af disse selskaber. Vi sikrer os et højt sikkerhedsniveau og det er kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, som har adgang til disse oplysninger

 

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om de personoplysninger vi behandler håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret i overensstemmelse med tabellen nedenfor, medmindre længere opbevaring er påkrævet ved lov:

 


Personoplysninger


Opbevaringsperiode

Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en aftale med dig, herunder i forbindelse med at du opretter en profil på vores hjemmeside eller bestiller et abonnement.

Op til 3 år efter opfyldelse af aftalen eller så længe opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).

Profiler oprettet på vores hjemmesider slettes dog efter et års sammenhængende inaktivitet, medmindre der er optjent rabat (se nedenfor om Klub Nordjyske)

Personhenførbare oplysninger modtaget i forbindelse med undersøgelser

Indtil samtykke tilbagekaldes eller maksimalt 5 år fra tidspunktet for analysens udarbejdelse.

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, markedsundersøgelser og andet markedsføringsmateriale.

Indtil dit samtykke tilbagekaldes

Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance så som serviceforespørgsler mv.

Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.

Personoplysninger indsamlet ved brug af cookies – eksempelvis via Google Analytics

Op til 26 måneder

 

 1. Links til andre hjemmeside og cookies sat forud for loading af vores sites

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

 

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

 

Hvis du viderefører cookies, som du har enten accepteret, eller der er blevet sat forud for loading af vores sites, tager Det Nordjyske Mediehus ikke ansvaret herfor. Det Nordjyske Mediehus tager alene ansvaret for de cookies, der bliver sat direkte afledt af din aktivitet fra vores sites.

 

Såfremt du ikke ønsker at have cookies loaded i forbindelse med din  

 

 1. Cookies

 

Det Nordjyske Mediehus websites anvender cookies samt lignende teknologier, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.

 

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies, hvor du aktivt kan vælge til og fra, hvilket cookies, som Det Nordjyske Mediehus må anvende udover de tekniske cookies, som er nødvendige for websitet kan køre.

 

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores websites, gør vi det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Cookies med personoplysninger om dig anvendes kun til de specifikke formål anført i oversigten nedenfor.

 

Vi placerer først cookies, udover de tekniske cookies, på din computers harddisk m.v. og i henhold til dit samtykke af de forskellige cookietyper, når du har trykket "OK”. Der vil således blive sat en cookie, der husker indholdet af dit samtykke til fremtidige besøg og i henhold til perioden angivet nedenfor.  

Tredjepartscookies

 

Når du anvender vores websites, ønsker tredjeparter, typisk annoncører, at indsamle information omkring din adfærd. Selvom informationen indsamles via Det Nordjyske Mediehus websites, så har Det Nordjyske Mediehus ikke adgang til disse data.

 

Der indsamles alene information via cookies til tredjeparter, såfremt du har samtykket hertil i forbindelse med dit cookiesamtykke. Samtykket er således nødvendigt for, at tredjeparterne har rette behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Disse samtykker indhentes gennem en fælles europæisk branchestandard udviklet af IAB, som medier, mediebureauer og teknologivirksomheder over hele Europa har tilsluttet sig (IAB Transparency & Consent Framework).

 

Flere steder på vores sites lagres der cookies og anvendes pixels, som regel vores sites loader samt når der benyttes tjenester og komponenter fra sociale medier såsom Google, Facebook, Twitter, YouTube m.v. Når disse tjenester og komponenter vil tredjeparten som udgangspunkt modtage tekniske data om din browser bl.a. IP-adresse, og hvilke sites du besøger.

 

Hvis du samtidig med besøget hos os er logget ind på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook eller Google at sammenstille disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af tredjepartskomponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjepartskomponenten.

 

Vi har nedenfor linket til de største aktørers privatlivspolitik:

 

Vi bruger egne cookies samt samarbejder med bl.a. Kantar Gallup og anvender Google Analytics i forbindelse med statistik. For at give besøgende på hjemmesider mulighed for at forhindre, at deres webadfærd bliver registreret af Google Analytics, tilbyder Google muligheden for at installere en tilføjelse til internetbrowsere som findes her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Hvis du ønsker at trække dit samtykke til brugen af cookies tilbage eller tillade yderligere cookies, kan du læse her, hvorledes du sletter eller ændre i dit cookiesamtykke.

 

Vi henviser endvidere til vores Cookiepolitik.

 

 1. Tjenester på sociale medier

 

Vores websites kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

 

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Det Nordjyske Mediehus om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger bedes rettet til:

 

Det Nordjyske Mediehus A/S
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
E-mail: persondata@detnordjyskemediehus.dk
Telefonnummer: 99 35 35 35

 

Hvis du ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan du gøre det ved at logge ind på din personlige side her.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Ændringer til denne persondatapolitik

 

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

 

Opdateret 2. februar 2021