Det Nordjyske Mediehus overgår forventninger og løfter omsætning og indholdssalg

Regnskabsåret 2021 viser resultater, som kommer efter de senere års omfattende ændringer og en fortsat gennemgribende digital transformation af hele koncernen.

- Det Nordjyske Mediehus koncernen skabte i 2021 et overskud før skat på 72,4 mio. kr. Omsætningen blev 672 mio. kr. og steg med 1 % i forhold til 2020. Koncernens driftsresultat (EBITDA) endte på 84,9 mio. kr. inkl. udlodning fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening på knap 25 mio. kr., hvilket er meget bedre end forventet, siger adm. direktør, Morten Vinther Jensen.

Det Nordjyske Mediehus vil fortsætte sin digitale transformation i et konkurrencepræget, fragmenteret og digitalt funderet mediemarked, hvor kunderne efterspørger medieprodukter, som i højere grad skaber værdi for deres forretning og giver dem relevant indhold, overblik og perspektiv i dagligdagen. Dette er selvfølgelig fortsat baseret på en uafhængig og publicistisk mission for virksomheden.

Den fortsatte transformation af hele virksomheden bygger på en stålsat tro på, at strategien udvikles og eksekveres bedst i fællesskab mellem publicistiske, kommercielle og tekniske ressourcer i Det Nordjyske Mediehus.

- Over de seneste tre år har Det Nordjyske Mediehus været gennem en strategisk transformation med det formål at skærpe vores profil i forhold til målgrupper med en mere digital adfærd. Det gælder både på BtB og BtC, og rejsen fortsætter. Vi begynder nu at kunne se tegnene på  en mere digital bevidsthed og fokus på relevant indhold og tidssvarende annoncering til vores kunder. Det er et resultat af vores arbejde med at forene alle vores medarbejdere omkring en fælles mission,   siger Morten Vinther Jensen.

Som et konkret eksempel på stærkt tværfaglig samarbejde lancerede Det Nordjyske Mediehus i efteråret 2021 det digitale erhvervsmedie Vigeur efter et udviklingsforløb med deltagelse af redaktionelle, kommercielle og tekniske kræfter i tæt samarbejde. Vigeur forventes i 2022 at bidrage til den fortsatte digitale vækst sammen med Ligeher.nu, som er den digitale, nærlokale styrkelse af Det Nordjyske Mediehus’ udgivelser.

På distributionsområdet har mediekoncernen i regnskabsåret 2021 oplevet en større efterspørgsel på pakkedistribution bl.a. som følge af øget e-handel i samfundet under Covid19, hvilket i vist omfang har kompenseret for faldet i reklame- og avisomdeling i koncernens distributionsaktiviteter.

Aktiviteterne i datterselskabet Nordiske Medier A/S, som primært udgiver erhvervsmedier i Danmark og Sverige, og i samarbejde med Egmont i Norge, har udviklet sig over forventning og forbedret resultatet efter skat med 12,8 mio. kr. Nordiske Medier A/S lancerede et stærkt efterspurgt alternativ til udbudsovervågning med Projektagenten i 2021, og formåede, på trods af et Covid19-relateret fald i annonceomsætningen, at lande et stærkt driftsresultat over budget, bl.a. drevet af en stigning i abonnements- og indholdssalg. Således vækster Nordiske Medier omsætningen med 11%, hvoraf over halvdelen kommer fra en stigning i abonnementssalg.  

Samlet set er koncernens forventninger til 2022 et driftsresultat (EBITDA) i intervallet 15-25 mio. kr.

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør, Morten Vinther Jensen, på 40304597.