Nyhedskriterierne er et vigtigt værktøj for alle journalister. Kriterierne bruges til at afprøve en idé til en artikel - er idéen spændende nok til at andre mennesker vil læse om den? Er den aktuel? En artikel behøver ikke nødvendigvis indeholde alle nyhedskriterier, men en god historie opfylder som regel to eller flere af kriterierne. Kan en idé kun leve op til ét ud af de fem kriterier, er den sandsynligvis ikke interessant nok til at blive fortalt. 

 

Aktualitet
Mange historier bygger på kommende eller overståede begivenheder, der er aktuelle i øjeblikket. Et eksempel kunne være en overskrift som “Stigning i optagelse af unge på erhvervsuddannelser”. En sådan artikel ville blive bragt om sommeren, når eleverne har fået at vide, om de er kommet ind på deres uddannelse, og der er kommet nye tal omkring optagelsen.

Væsentlighed
Med væsentlighed menes der, at historien skal berøre mange mennesker. Det kan ikke nytte at skrive om en historie, der kun har betydning for ganske få mennesker, for så er der heller ikke mange, der vil læse artiklen. Et eksempel kunne være “licensen skal nu betales gennem skatten” eller “Facebook laver nye regler for persondata”. 

Identifikation 
Det er vigtigt, at læseren kan spejle sig selv i en artikel, og får en oplevelse af, at det her er relevant for lige netop mig. Enten fordi en nyhed påvirker læseren direkte, eller fordi den kan få læseren til at tænke “Bare det var mig!” eller “Godt, det ikke er mig!”. 

Sensation
En sensation er noget, der vækker opsigt eller chokerer den, der læser det - historier der er lidt ud over det sædvanlige, og som læseren ikke ser hver dag. Sensationshistorier må ikke forveksles med clickbait-artikler. Med clickbait-overskrifter forsøger skribenten at skabe en sensation, selvom den egentlige historie ofte ikke er det. Sensationshistorierne indeholder rent faktisk et element af netop sensation.  

Konflikt
Hvis man arbejder ud fra kriteriet om konflikt, skriver man om en sag, hvor to eller flere parter er uenige. Mange mener, at det ofte er de negative historier med en spændende konflikt, der får størst opmærksomhed. Men når man beskriver en konflikt, kan det også være en god idé at gå mere konstruktivt til værks og også beskrive løsningsforslag, så artiklen ikke kun har fokus på det negative. På den måde kan man som skribent give læseren flere perspektiver og mulige udgang på historien.