Ytringsfriheden er det, der sikrer, at vi i Danmark kan have en offentlig debat om de emner, der rører sig i samfundet. Det sker ved, at pressen holder befolkningen orienteret om, hvad der foregår i samfundet. 

PRESSENÆVNET

En uafhængiginstitution, der behandler klager over medierne. Alle mennesker kan indsende en klage over pressen til Pressenævnet.