“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres”. 

CENSUR

Når en myndighed som eksempelvis staten begrænser, hvad man kan og må sige. Det kan være i artikler, film, bøger og breve. Censur er det direkte modsatte af ytringsfrihed. 

INJURIER

Opdigtede eller falske beskyldninger mod en anden person. Ofte er injurier æreskrænkende.