Alle dagblade har en hjemmeside, hvor der også lægges nyheder op. Nogle gange er det de samme nyheder, som i den trykte avis, andre gange er nyheden kun online.

Online nyheder har den fordel, at de er uafhængige af den udgivelsesrutine, der er, når man trykker en fysisk avis. Online nyheder kan lægges op på dagbladets hjemmeside, så snart de er færdige. På den måde kan dagbladene opdatere om nyhederne, mens de sker. Nyhederne på hjemmesiden kæmper heller ikke om spaltepladsen på samme måde som artiklerne gør i den fysiske avis, da de ikke på samme måde er afhængige af et fast format. 

På onlineartikler linkes der ofte til andre relevante artikler - enten inde i brødteksten, i faktabokse, eller under artiklen. Dette tilbyder læseren at fordybe sig i emnet, men er samtidig en måde for dagbladet at holde på læseren. Online nyhedssider er nemlig tit afhængige af reklamer for at kunne løbe rundt økonomisk, ligesom den fysiske avis også er det. 

En anden måde for dagbladene at tjene penge på er at placere artikler bag en betalingsmur. Har man ikke abonnement, vil man som læser opleve ikke at kunne læse den fulde artikel, men kun de første få linjer. Abonnementsordningerne skal sikre kvaliteten i journalistikken. Analyser, baggrundsviden og nye perspektiver tager tid for journalisterne at lave, og betalingsmuren er en metode til at sikre, at der er råd til den gode, kritiske journalistik.