Når du skal i gang med at skrive din egen artikel, er der nogle spørgsmål, du skal stille dig selv først. Disse spørgsmål skulle gerne sikre, at historien bliver interessant at læse, og at de informationer, du bruger, også er sande. En artikel bliver kun god, hvis den er gennemarbejdet. Husk, det er vigtigt, at en historie altid viser to sider af den samme sag.  

Idéudvikling

 • Hvilken historie vil du gerne fortælle? Og hvorfor lige den?
 • Hvilken genre skal historien fortælles i? Se fx opslagsværket for inspiration til de forskellige journalistiske genre. 
 • Hvilke greb skal du gøre brug af for at leve op til genren? 

Research 

 • Start med at undersøge det emne, du har valgt at tage fat i. Hvad er der tidligere skrevet om emnet? 
 • Er der nogle fakta, du skal have på plads? 
 • Hvad er det interessante i netop dette emne? Indeholder det fx en konflikt eller en særlig aktualitet? Tjek nyhedskriterierne

Vinkling 

 • Hvilken del af historien vil du fortælle? Du skal kunne færdiggøre sætningen: "Jeg vil gerne fortælle, at..."
 • Hvilke informationer er vigtigst og skal stå øverst i artiklen? 

Kildeudvælgelse 

 • Hvem skal du snakke med?
 • Hvorfor lige den/dem?
 • Hvad vil du spørge dem om? 
 • Husk at informere dine kilder om, hvordan du anvender deres udtalelser - Skal kilderne fungere som baggrundsviden, eller skal de citeres direkte?
 • Husk, at kilderne skal give mening i forhold til den genre, du har valgt at skrive artiklen i.

Udstyr

 • Hvilket udstyr har du brug for?
 • Laver du et interview, der skal optages som lyd eller film? Eller skal det bare skrives ned på computeren eller en blok?
 • Er der andet praktisk, du skal tage højde for? Som hvornår kilden har tid til at snakke med dig? Det kan være en god idé at bruge en kalender til at holde styr på aftaler.