Det journalistiske referat er en af de ældste journalistiske genre. At referere betyder at gengive et forløb i kort form. Det kan være mødereferater fra byrådet, retssager eller referater fra sportsbegivenheder. Modsat nyhedsartiklen er referatet helt kort, og giver oftest ikke baggrundsviden, fordi journalisten er bundet til blot at gengive, det, der er sket. Derfor kan referater nemt komme til at fremstå ensidige, og har journalisten tiden til det, vil de ofte udvide referatet til at blive en nyhedsartikel.