Featuren er den af de journalistiske genrer, der trækker på flest elementer fra fiktionens verden. En feature kan gøre brug af forskellige synsvinkler og dialog, som man ser det i en roman, eller kilder, der nærmest ender med at fungere som hovedpersoner i artiklen. Det betyder, at featuren er bygget op af scener, hvilket adskiller den fra reportagen. Selvom den trækker på virkemidler fra fiktionen, er det stadig en objektiv genre, fordi journalisten ikke mener eller tror noget selv, men bare formidler historien gennem scener og sanser. 

Modsat mere traditionelle nyhedshistorier gør featuren ofte brug af nutid for at skabe nærvær for læseren. Featuren trækker på reportage-genren, har ofte meget beskrivende passager og bruger sanseindtryk til at formidle historien. Featuren har ikke aktualitet som det vigtigste kriterium. Her er det derimod målet at undersøge et bestemt emne eller en særlig problemstilling. Det kunne være: “Ung i provinsen” eller “Hvad gør brugen af smartphones ved vores søvn”.