Ordet reportage udspringer af det franske ord reporter, der betyder “bringe tilbage”. Og det er netop, hvad journalisten gør ved at skrive en reportage. Her bringes en oplevelse fra virkelighedens verden tilbage til læseren. Derfor er det vigtigste i en reportage, at læseren får en oplevelse af “at have været der selv”, når hun læser artiklen. Denne indlevelse kan skabes ved, at journalisten i sin reportage er meget grundig i sine beskrivelser af det sted, hun rapporterer fra, og den hændelse, hun er ude for at dække. Det kan gøres ved at beskrive de sanseindtryk, journalisten oplever - det kan være særligt gennemtrængende lugte, som røg ved en brand, eller lyde som kirkeklokker til et bryllup. 

Reportagen bruger nogle af de samme greb som featuren, men reportagen er i højere grad bundet op på aktualitetskriteriet, og skal dermed handle om noget, der er aktuelt.  

Reportagen er stadig en informationsgenre, derfor er det vigtigt at journalisten holder sig til observationer, og ikke begynder at tolke på det, hun oplever. Reportagen skal stadig være objektiv, men formidle en stemning og en begivenhed videre til læseren så levende som muligt.