Lærervejledning


Digital skoleworkshop

Vores digitale skoleworkshop består af en række faglige videooplæg med dertilhørende opgaver om, journalistik og hele den journalistiske praksis. Til hver oplæg tilhører en række opgaver i kan løse på klassen i både grupper og hver for sig.


Skolemateriale - caseopgaver

En god måde at lære om journalistik er via en case. Derfor har vi lavet dette casemateriale om den tredje limfjordsforbindese og debatterne herom. I casematerialet finder i opgaver med udgangspunkt i videoer, podcasts og forskellige artikler om emnet.


Forsiden

Gå tilbage til forsiden

Formål 


Dette kompendium har til formål at lære eleverne om journalistiske praksisser og genrer. For at skabe en ramme er der valgt en case, som opgaverne tager afsæt i: Debatten om 3. Limfjordsforbindelse. De fleste af de valgte artikler omhandler eller har relation til 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Enkelte artikler har ikke en direkte forbindelse til Egholm-problematikken, men her har en eller flere af opgaverne tilknyttet artiklen fokus på denne debat.

Formålet med at bygge opgaverne op om en case er, at eleverne gennem forløbet opnår en større viden om emnet. Dette er en fordel, når de skal arbejde med de lidt sværere journalistiske genrer som eksempelvis kronikken. 

Kompendiet indeholder

 • En explainer og scenarier, der forklarer problematikken om den tredje limfjordsforbindelse
 • Opslagsværk med journalistiske begreber, journalistikkens opgaver samt beskrivelse af journalistiske genrer
 • Teksteksempler på de forskellige genrer
 • Opgaver til udvalgte tekster
 • Plakater med journalistiske genrer og begreber, der kan printes og hænges op i klassen eller deles med eleverne (find dem her: medietyper, informationsgenren, opinionsgenren).

 

Elevernes udbytte
Kendskab til journalistiske genrer

 • Viden om og praktisk erfaring med journalistiske praksisser
 • Kendskab til (lokal)journalistikkens opgave og rolle i samfundet


Opgaver
Der er vedlagt opgaver til hver enkelt af genrerne, som er inddelt i tre niveauer.

Nogle af opgaverne indeholder scenarier, som eleverne enten skal tage stilling til eller skrive om. Disse scenarier er fiktive. 

Opgaver til teksten: Her skal eleven læse en artikel, som kan findes i kompendiet og løse de tilsvarende opgaver. Alle løsninger kan findes i teksten. 

Åbne opgaver: Her skal eleven selv søge frem til svaret eller udarbejde et svar med en sidemakker eller på klassen . 

Producerende opgaver: Her skal eleven selv skrive en artikel. Under alle opgaverne står der også, hvad eleven skal gøre som forberedelse. Vil man ikke bruge øvelsen som skriveøvelse, kan man evt. sætte eleven til kun at lave forberedelsesdelen eller tage det som en diskussion på klassen. Dermed får eleven sat tanker igang om processen uden at bruge tiden på at skrive en hel artikel.

Rækkefølge af opgaverne
Se også vores forslag til en lektionsplan.

 • Vi anbefaler, at I starter med at se explaineren “Motorvej eller knortegås?” samt læse de to fiktive fremtidsscenarier sammen på klassen. Dette giver mulighed for, at I sammen kan tage en snak om hele debatten og de problematikker, der ridses op. 

 • Som lektier til en af de første lektioner kan eleverne lytte til podcasten “Frivillig public service - Nej til en Egholm-motorvej”, del 1 og 2. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at podcasten kun belyser debatten fra modstandernes side. Der findes arbejdsspørgsmål til podcasten.

 • Man kan herefter arbejde med baggrundsartiklen “Sådan ændres Egholm: 1700 meter larmende motorvej skal krydse øen”. Her får eleverne en overskuelig indføring i debatten om den tredje limfjordsforbindelse og får viden, der kan øge udbyttet af arbejdet med de andre tekster.

 • Opgaverne til kronikken er oplagte at bruge sidst i forløbet. Her skal eleverne arbejde med argumenter for og imod en tredje limfjordsforbindelse, og det vil være en fordel, hvis de kan trække på viden fra artikler, de tidligere har læst.

 • Opgaverne til journalistikkens rolle kan med fordel bruges til at afrunde hele forløbet. Her stilles spørgsmål om pressen rolle i forhold til at skabe debat.