Lærervejledning


Digital skoleworkshop

Vores digitale skoleworkshop består af en række faglige videooplæg med dertilhørende opgaver om, journalistik og hele den journalistiske praksis. Til hver oplæg tilhører en række opgaver i kan løse på klassen i både grupper og hver for sig.


Skolemateriale - caseopgaver

En god måde at lære om journalistik er via en case. Derfor har vi lavet dette casemateriale om den tredje limfjordsforbindese og debatterne herom. I casematerialet finder i opgaver med udgangspunkt i videoer, podcasts og forskellige artikler om emnet.


Forsiden

Gå tilbage til forsiden

I Det Nordjyske Mediehus har vi udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale, der kan bruges af alle elever fra 6. klasse og opefter. Materialet er et tilbud til alle skoleklasser, der i løbet af undervisningsåret skal have et forløb om journalistisk, journalistikkens rolle i samfundet og indeholder helt konkret materiale om, hvordan man skriver indenfor den journalistiske genre.

Digital Skoleworkshop

I vores undervisningsmateriale kan man vælge at bruge et eller begge af de to spor af materialet. Digital skoleworkshop er en videoworkshop, der med ni videoer guider eleverne igennem alt lige fra nye og gamle medier til journalistiske værktøjer, mediejura og sociale medier. Hver video har tilhørende opgaver, som eleverne kan løse efter at have set videoen. Forløbet er tilegnet 8-10 lektioner med efterfølgende lektier, alt efter hvor meget man ønsker at gå i dybden med materialets forskellige opgaver.

Efter et forløb med udgangspunkt i digital skoleworkshop vil eleverne være klædt godt på til selv at kunne skrive artikler. De vil også have opnået en god forståelse for, hvilke spilleregler der gælder indenfor journalistikken og hvilken rolle journalistisk spiller i vores dagligdag. Derudover vil de være være godt forberedt på, hvordan man spotter fake news og hvad man må og ikke må indenfor ytringsfrihedens grænser.

Opgaver

Til hver video er der vedlagt opgaver, som skal løses efter, at eleverne har set videoen.

Nogle af opgaverne vil være opgaver, hvor eleverne selv skal ud at finde svaret på et spørgsmål, mens andre opgaver lægger op til diskussion i mindre grupper eller i plenum. Hertil vil der også være eksempler på producerende opgaver, hvor eleverne selv skal skrive en artikel eller producere et Facebook-opslag.

Til mange af opgaverne er det nødvendigt at have adgang til computer, internet samt Facebook og Instagram, da der skal laves research på nordjyske.dk eller andre mediesites og på sociale medier.

Elevernes udbytte

 • Viden om hvordan man skriver gode artikler
 • Forståelse for journalistiske dilemmaer som mediejura, clickbait og kildekritik
 • Viden om nye og traditionelle medier og viden om processen fra ide til færdig artikel og distribution af artiklen på sociale medier

Rækkefølge af opgaver

Vi anbefaler, at man starter fra en ende af og ser den første video om nye og gamle medier, og derefter bevæger sig igennem materialet i kronologisk rækkefølge. Hver video bygger på viden fra den forrige, men videoerne kan også sagtens bruges enkeltvis.

Rundvisningen af Det Nordjyske Mediehus anbefaler vi, at man bruger i starten af forløbet.

Case: Den 3. Limfjordsforbindelse

Udover den digitale skoleworkshop har vi udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale, hvor eleverne virkelig kommer i dybden med de mange forskellige journalistiske genrer som en baggrundsartikel, en leder, et interview og en reportage. Hele denne del af undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i en af de mest omtalte nyheder i Nordjylland i nyere tid, nemlig Den 3. Limfjordsforbindelse.

Med udgangspunkt i Den 3. Limfjordsforbindelse som case bliver eleverne ført rundt i hele manegen af journalistiske genrer, og her kan man frit vælge hvilke elementer, man vælger at benytte i sin undervisning. Her er der konkrete eksempler i form af artikler, og der vil være masser af opgave til hvert område.

De fleste af de valgte artikler omhandler eller har relation til Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Enkelte artikler har ikke en direkte forbindelse til Egholm-problematikken, men her har en eller flere af opgaverne tilknyttet artiklen fokus på denne debat.

Formålet med at bygge opgaverne op om en case er, at eleverne gennem forløbet opnår en større viden om emnet. Dette er en fordel, når de skal arbejde med de lidt sværere journalistiske genrer som fx kronikken. 

Der vil også være henvisninger til vores opslagsværk, hvor der udover mange gode eksempler også vil være videoer, hvor journalister fra Det Nordjyske Mediehus vil forklare de forskellige emner.

Elevernes udbytte

 • Kendskab til journalistiske genrer
 • Viden om og praktisk erfaring med journalistiske praksisser
 • Kendskab til (lokal)journalistikkens opgave og rolle i samfundet


Opgaver
Der er vedlagt opgaver til hver enkelt af genrerne, som er inddelt i tre niveauer.

Nogle af opgaverne indeholder scenarier, som eleverne enten skal tage stilling til eller skrive om. Disse scenarier er fiktive. 

Opgaver til teksten: Her skal eleven læse en artikel, som kan findes under hvert tema og løse de tilsvarende opgaver. Alle løsninger kan findes i teksten. 

Åbne opgaver: Her skal eleven selv søge frem til svaret eller udarbejde et svar med en sidemakker eller på klassen. 

Producerende opgaver: Her skal eleven selv skrive en artikel. Under alle opgaverne står der også, hvad eleven skal gøre som forberedelse. Vil man ikke bruge øvelsen som skriveøvelse, kan man evt. sætte eleven til kun at lave forberedelsesdelen eller tage det som en diskussion på klassen. Dermed får eleven sat tanker i gang om processen uden at bruge tiden på at skrive en hel artikel.

Rækkefølge af opgaverne

 • Vi anbefaler, at I starter med at se explaineren “Motorvej eller knortegås?” samt læse de to fiktive fremtidsscenarier sammen på klassen. Dette giver mulighed for, at I sammen kan tage en snak om hele debatten og de problematikker, der ridses op. 
 • Som lektier til en af de første lektioner kan eleverne lytte til podcasten “Frivillig public service - Nej til en Egholm-motorvej”, del 1 og 2. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at podcasten kun belyser debatten fra modstandernes side. Der findes arbejdsspørgsmål til podcasten.

 • Man kan herefter arbejde med baggrundsartiklen “Sådan ændres Egholm: 1700 meter larmende motorvej skal krydse øen”. Her får eleverne en overskuelig indføring i debatten om den tredje limfjordsforbindelse og får viden, der kan øge udbyttet af arbejdet med de andre tekster.

 • Opgaverne til kronikken er oplagte at bruge sidst i forløbet. Her skal eleverne arbejde med argumenter for og imod en tredje limfjordsforbindelse, og det vil være en fordel, hvis de kan trække på viden fra artikler, de tidligere har læst.

 • Opgaverne til journalistikkens rolle kan med fordel bruges til at afrunde hele forløbet. Her stilles spørgsmål om pressen rolle i forhold til at skabe debat.

Shop rundt i materialet

Har man lyst til det, kan undervisningsmateriale fra både Digital Skoleworkshop og casen om Den 3. Limfjordsforbindelse kombineres. For eksempel kan videoerne om journalistiske værktøjer og den gode rubrik suppleres med skoleopgaverne om de forskellige typer artikler, herunder baggrundsartiklen og nyhedsartiklen. Ligeledes kan videoerne om kildekritik og mediejura suppleres med case-opgaven om journalistikkens rolle.

Omvendt kan man supplerede de mange skoleopgaver med videoerne fra Digital Skoleworkshop for at give et hurtigt overblik over et emne.

Som underviser kender du din klasse meget bedre end os. Derfor er opgaverne beskrevet åbent, for at give dig mulighed for at vinkle dem, så de passer bedst muligt til netop dine elever.