Opgaver til “Spil på de unges banehalvdel” 

 1. Hvad er konklusionen på Carstens Ørskov Hougaards kronik?
 2. Hvilken hverdagssituation tager skribenten udgangspunkt i? Hvorfor?
 3. Hvordan hænger hverdagssituationen sammen med de punkter, Carsten opstiller nederst i anden spalte og øverst i tredje spalte? 
 4. Hvad mener du? Hvordan ville en virksomhed kunne få fat på dig?

 

Åben opgave:

 1. Gå sammen to og to. 
 2. Forestil jer, at I skal skrive en kronik, der viser argumenter for og imod at bygge en vej på et sted, hvor der findes truede dyrearter. 
 3. Skriv argumenterne ned i to kolonner. Overskriften til den ene kolonne skal være “For” og den anden skal være “Imod”. 
  Sørg for, at argumenterne kan belyse begge sider af sagen. Hvorfor er det et problem, at en dyreart er truet? Hvorfor er det vigtigt, at der bliver bygge nye veje?
 4. Husk, at det i kronikken handler om at reflektere over et emne, så læseren selv kan tænke videre bagefter. Du kan evt. tage udgangspunkt i nogle af de andre nyhedsartikler, læserbreve osv. om den tredje limfjordsforbindelse, som du kan finde her på siden.

 

Producerende opgave:

 1. Du skal skrive en kronik, der tager udgangspunkt i et emne, der er relevant i forhold til debatten om den tredje limfjordsforbindelse.
 2. Gå sammen i grupper. Lav et mindmap over mulige emner - det kan fx være naturen, transporttid, kø på motorvejen, vækst i virksomheder eller den lysbugede knortegås. I kan evt. tænke på de artikler, I tidligere har læst i forløbet, og hente inspiration i dem.
 3. Vælg selv ét af emnerne og skriv din kronik ud fra dette. Du kan fx bruge nogle af de argumenter, I fandt i den åbne opgave. 
 4. Husk, en kronik skal vække undren, men den må også gerne vise, hvad din egen mening er om sagen. Du kan læse mere om kronikken under opinionsgenren og tjekke gode råd til skrivefasen.