Opgaver til “Visionsløse klimabeslutninger”

 1. Hvem er Susanne Zimmer? Hvorfor har hun skrevet denne kommentar?
 2. Hvad betyder hendes baggrund, i forhold til hvordan man skal opfatte teksten?
 3. Hvorfor skriver hun om fælles ansvar på arbejdspladser i starten? Og hvordan bruger hun det senere i artiklen? 
 4. Hvad er hendes vigtigste pointe? Find eksempler i teksten.
 5. Hvilke argumenter bruger hun? Giv eksempler fra teksten.

 

Åben opgave:

 1. Gå sammen to og to. 
 2. Sæt et stopur til 1 minut. Lav en brainstorm over alle de emner, som I synes, er vigtige emner at skrive en klumme eller kommentar om og noter dem. Det kan være om fx klima, sociale medier, en tv-serie eller andet. Notér alle dem ned, I kan nå. 
 3. Gå alle jeres idéer igennem og skriv ved hver idé, hvorfor netop denne klumme kunne være interessant for andre at læse. 

 

Producerende opgaver:

A. Skriv en klumme. 

 1. Tænk på, hvad du lavede i går. Var der noget, der irriterede dig? Skete der noget, som gjorde dig glad? Sagde nogen noget, som du har tænkt på?
 2. Tag udgangspunkt i en konkret situation og brug det til at sige noget mere generelt, så også andre synes, det er spændende at læse.
 3. Skriv i et levende sprog - se evt. mere om klummen her

 

B. Skriv en kommentar.

 1. Tænk på noget, der har irriteret dig på det sidste, som også er et relevant problem for andre. Det fx være, at bussen er kommet for sent lidt for mange gange, at dine forældre ikke sorterer deres plastikaffald, eller der er for mange sponsorerede opslag på Instagram. 
 2. Argumenter for hvorfor, du synes, det er et problem - du må gerne have en stærk holdning. Kom herefter med forslag til, hvordan problemet kan løses. Det kan være at der skal bruges flere penge på offentlig transport, at alle burde få et kursus i affaldssortering, eller at der burde laves regler om sponsoreret indhold.