Opgaver til teksterne: “Spild af dyrebar levetid” og "Uskøn alliance står bag ny Egholm-forbindelse"

 1. Læs begge læserbreve. 
 2. Hvordan kan man se, at det er læserbreve? Læs om læserbrev under opninionsgenren og find eksempler i teksten. 
 3. Vælg ét af de to læserbreve. Hvorfor tror du, at Kristian eller Per har valgt at sende et læserbrev ind til NORDJYSKE Stiftstidende?
  1. Hvad er hans holdning?
  2. Hvilke argumenter bruger han? Find eksempler i teksten.
  3. Bruger de følelser, fakta eller noget tredje?

 

Åben opgave:

 1. Tjek dagens nyheder på en nyhedsside på nettet eller i en avis. Hvilke historier kunne man skrive et læserbrev om? Noter dem, og begrund hvorfor. 

 

Producerende opgave:

Scenarie: Kommunen har valgt at bygge en motorvej, der går tværs gennem din egen by. Kommunen siger, at motorvejen kommer til at gavne mange mennesker, og kommunen vil blive rigere. Modstanderne siger, at naturen bliver ødelagt, og desuden larmer en motorvej meget. 

 1. Skriv et læserbrev. Vælg, om du er for eller imod. 
 2. Hvilke argumenter og følelser vil du bruge? Vil du være vred, glad, ked af det, fornuftig, følsom?
 3. Husk at underbygge dine påstande med gode argumenter.