Vi arbejder aktivt med ESG i Det Nordjyske Mediehus. ESG-rapporten er vores fortælling om nogle af de fokusområder, som er med til at definere vores position som en ansvarlig, bæredygtig og moderne medievirksomhed.

Vi kommer ind på emner som vores samfundsansvar, vores sociale ansvar, vores medarbejderansvar og vores ansvar for klima og bæredygtighed. Rapporten udgives hvert år i forbindelse med vores årlige regnskabsrapportering.