En kronik er en artikel, som ofte er længere end avisens øvrige artikler. Den vil ikke være skrevet af avisens egne medarbejdere, men i stedet af personer, som kan være forskere, kulturpersonligheder  eller eksperter inden for et bestemt område. 

Forfatteren til en kronik behøver ikke tage udgangspunkt i et aktuelt emne, men ofte vil emnerne være politik, kultur eller videnskab. Kronikkens konklusion er ikke nødvendigvis en specifik mening eller holdning. I stedet beskriver den et givent emne, problem eller begivenhed og belyser sagen fra flere forskellige synspunkter. Dermed kan læseren selv tage stilling til det emne, forfatteren tager op, og selv tænke videre, når hun har læst kronikken færdig. 

 

Eksempler