En leder er en opinionsartikel, der i en avis eller et nyhedsmedie udtrykker avisens holdning til et bestemt emne eller en begivenhed. Den står derfor i modsætning til det objektive stof, man ser i de informerende genrer. 

I 1800-tallet, hvor aviser var tilknyttet et politisk parti, var lederen en stor del af meningsdannelsen i samfundet. Det betød, at lederen gav udtryk for en meget præcis politisk holdning og satte dagsordenen for, hvordan bestemte begivenheder skulle opfattes.

I dag er aviserne ofte stadig politisk orienterede, men ikke tilknyttet et enkelt parti. Fordi lederen fremviser en bestemt holdning til et aktuelt emne eller problem i samfundet, vil dens grafiske opsætning også være anderledes end resten af avisen. Derfor kan den stå med en anden skrifttype eller have en kortere spalteplads end de øvrige artikler. 

Det er ikke altid, der står, hvem der har skrevet lederen, og ofte vil man kun se skribentens initialer. Alle ansatte er ikke nødvendigvis enige i lederens holdning, eftersom der kan være mange mennesker ansat på en redaktion. 

 

Eksempler