Opgaver til teksten “Egholm - mens vi venter”

 1. Hvorfor er dette en feature? Find eksempler i teksten. Du kan læse om featurens kendetegn under informationsgenren.
 2. Hvordan beskrives øboerne? Find eksempler i teksten. 
 3. Find de steder i teksten, hvor der er særlig brug af sanser, og noter dem. Hvorfor har journalisten har valgt at skrive det? 
 4. Læs featurens underrubrikker igennem. Hvordan adskiller de sig fra en nyhedsartikel?
 5. Hvordan hænger indledningen sammen med det sidste afsnit “Tilbage til travlheden”? Hvordan kan man se nogle af featurens kendetegn? Noter eksempler fra teksten. 
 6. Hvorfor har journalisten brugt passiv form? Der står eksempelvis “der nikkes” og “der smiles” i stedet for fx “han nikker”. 

 

Åben opgave

 1. Forestil dig, at du skal skrive en feature om det sted, hvor du holdt din sidste ferie
 2. Læreren sætter et stopur på fem minutter. 
 3. I har nu fem minutter til at skrive så mange sanseindtryk ned som muligt.
  • Husk at indlede featuren med en scene!
  • Hvordan så der ud, hvilke farver var der?
  • Hvordan lugtede der?
  • Hvilke lyde var der?
  • Hvordan smager maden?
  • Hvem er de mennesker, der bor der? Hvordan lyder deres sprog/dialekt?
 4. Du må skrive både stikord og hele sætninger. Når tiden er gået, kan I dele jeres tekster på klassen. 

 

Producerende opgave

Du er journalist og er taget ud for at skrive en feature om at være nordjyde. Du er taget til det mest nordjyske sted, du kan forestille dig, for at tale med nogle ægte nordjyder. 

 1. Sæt scenen - hvor er vi henne?
 2. Hvilke sanser mærker du, der hvor du står? Hvad kan du se, lugte, høre..?
 3. Hvem er du taget ud for at tale med? Hvad snakker I om?
 4. Skriv om alle dine observationer og de stemninger, du oplever.