Opgaver til teksten “Yes! En lysbuget knortegås: Stort antal truede fugle beundret på Agerø”

 1. Hvordan kan man se, at dette er en reportage? Find eksempler i teksten - tjek afsnittet om reportagen under informationsgenren.
 2. Artiklen er ikke direkte relateret til debatten om Egholm, men 3. Limfjordsforbindelse er alligevel nævnt i artiklen. Hvorhenne? Hvorfor?
 3. Hvorfor tror du, journalisten har lavet en fotoreportage? Hvad giver billederne til artiklen, som tekst ikke kan?

 

Åben opgave

Gå ind på en nyhedshjemmeside eller find en avis. Find en nyhed eller et emne, du synes, skal undersøges nærmere gennem en reportage. 

 1. Overvej med din sidemakker, hvorfor det er vigtigt at belyse dette emne. Noter jeres argumenter.
 2. Hvordan ville I lave opgaven? Hvem ville I snakke med? Hvor ville I tage hen for at se jer omkring? I skal ikke skrive en reportage, men gøre jer nogle overvejelser.
 3. Se skrivefasen for gode råd til forberedelsen. 

 

Producerende opgave

Du skal lave en fotoreportage. Beslut på klassen, om opgaven skal laves alene eller to og to. I kan gå en tur på skolen eller tæt på skolen. Jeres lærer bestemmer, om det skal være en fast rute, eller om I selv bestemmer, hvor I vil gå hen. I kan få gode råd til at tage billeder fra fotografen i videoen nederst på siden.

 1. Forbered en fotoreportage
  1. Læs afsnittet om idéudvikling i skrivefasen. Hvad vil du gerne fortælle om og tage billeder af? Noter dine første idéer.
  2. Gå sammen med din sidemakker og del jeres idéer. Noter alle jeres idéer ned og vælg én idé ud. 
  3. Lav en disposition for reportagen. Hvad skal I tage billeder af?

 2. Lav din fotoreportage - gå ud og tag billederne!
  1. Tag evt. en blok eller noget andet med, du kan skrive på. Noter undervejs dine sanseindtryk - beskriv med ord, hvad du ser, lugter og hører. 
  2. Sæt billederne op i den rigtige rækkefølge på computeren og skriv en rubrik og brødtekst, der passer til. Her kan du bruge dine noter om dine sanser. 
  3. Husk at sørge for, at læseren får en oplevelse af “at have været der selv”.