Opgaver til teksten “Unge satte dagsordenen til debat: - EU skal være med til at løse klimaproblemer”

 1. Hvordan kan man se, at det her er et referat? Find eksempler i teksten. 
 2. Hvorfor er denne artikel ikke en nyhedsartikel? Tjek evt. afsnittet om nyhedsartiklen under informationsgenren
 3. Hvorfor tror du, det var vigtigt for journalisten at bringe et referat af mødet?

 

Åbne opgaver:

Sæt jer sammen to og to. Forestil jer, at den ene er journalist og den anden er redaktør. I morgen kommer statsministeren til jeres by for at diskutere klimaforandringer med byrådet og byens erhvervsliv. Journalisten synes, I skal bringe et referat fra debatten. Redaktøren synes ikke, I skal dække denne begivenhed, fordi der samtidig i din by bliver afholdt en stor demonstration på torvet. Demonstranterne er folkeskoleelever og gymnasieelever, der synes, der bliver snakket for meget om klima og handlet for lidt. Hvem får ret?

 1. Sæt jer sammen to og to.
 2. Den ene er redaktør og den anden er journalist.
 3. Lad debatten starte!

 

Producerende opgaver:

Vælg én af nedenstående opgaver alt efter hvem, der vandt diskussionen. Vælg nr. 1 hvis journalisten vandt, og I dækkede klimadebatten. Vælg nr. 2, hvis redaktøren vandt, og I dækkede afsløringen af statuen.

 1. Journalisten fik sin vilje, og I har nu været til klimadebat med byrådet, erhvervslivet og statsministeren. Skriv et referat af debatten. 
  1. Hvad sagde statsministeren?
  2. Hvad sagde medlemmerne af byrådet?
  3. Hvad sagde repræsentanterne fra erhvervslivet?
  4. Hvordan reagerede publikum?
 2. Redaktøren fik sin vilje, og I har nu været til klima-demonstration. Skriv et referat af begivenheden.
  1. Hvem holdt taler? Hvad sagde de?
  2. Hvor mange mennesker var der?
  3. Hvad var publikums reaktion?