Facebook har opdateret sin annonceringspolitik vedr. kredit-, bolig- og beskæftigelsesannoncer. Det Nordjyske Mediehus kan hjælpe dig med at få styr på opdateringen.

Annoncerer du på Facebook indenfor ovenstående områder, skal du fremover sikre dig, at dine annoncer er oprettet korrekt, så de lever op til den nye opdatering ellers risikerer du, at dine annoncer ikke bliver vist.

Hos Det Nordjyske Mediehus kan vi hjælpe dig, således at dine annoncer lever op til de nye krav.

Du kan læse mere om opdateringerne her

Facebook er en slagkraftig platform at annoncere sine kampagner på, idet man kan få en enorm rækkevidde, og dermed også rigtig mange eksponeringer på en aktuel kampagne. Der er dog ikke frit slag når det gælder annoncering, hvilket afspejler sig i Facebooks ’særlige annoncekategorier’ – også kendt som ’Special Ads Category’.

Indtil d. 7. januar 2022 har man kun skullet være opmærksom, hvis man annoncerer sociale mærkesager, valg eller politik på Facebook, hvor man skal anføre en ”Betalt af” ansvarsfraskrivelse på disse annoncer. Nu er de særlige annoncekategorier udvidet til også at inkludere kredit-, bolig- og beskæftigelsesannoncer, og disse kategorier vil, i stedet for en ”Betalt af” ansvarsfraskrivelse, have begrænsninger i målretningen af kampagnen, blandt andet ved målgruppe- og geosegmentering.

Disse annoncekategorier er berørt af opdateringen

Foruden sociale mærkesager, valg og politik er nedenstående annoncekategorier nu tilføjet til Facebooks Special Ads Category, og har til formål at forhindre diskrimination i målretning af Facebookannoncer:

  • Kredit: Annoncer, der promoverer eller direkte linker til en kreditmulighed, herunder, men ikke begrænset til, kreditkorttilbud, billån, personlige lån eller virksomhedslån, kreditforeningslån og langsigtet finansiering. Dette inkluderer også brandannoncer for kreditkort, uanset om der er tale om et specifikt tilbud.
  • Beskæftigelse: Annoncer, der promoverer eller direkte linker til en beskæftigelsesmulighed, herunder, men ikke begrænset til, deltids- eller fuldtidsjobs, praktikker eller professionelle certificeringsprogrammer. Relaterede annoncer i denne kategori inkluderer promoveringer af jobtavler eller -messer, sammenlægningstjenester eller annoncer, der fremhæver de frynsegoder, en virksomhed tilbyder, uanset om det handler om et specifikt jobtilbud.
  • Bolig: Annoncer, der promoverer eller direkte linker til en boligmulighed eller relateret tjeneste, herunder, men ikke begrænset til, opslag om salg eller udlejning af et hus eller en lejlighed, husforsikring, låneforsikring, huslån, husreparationer og friværdi- eller vurderingstjenester. Dette omfatter ikke annoncer, der er designet til at oplyse forbrugere eller boligudbydere om deres rettigheder og ansvar i henhold til boliglovgivningen.

Sociale mærkesager, valg eller politik omfatter annoncer, der er opsat af, på vegne af eller omhandler en kandidat til et offentligt embede eller et politisk parti eller fremmer et bestemt resultat af et valg til et offentligt embede. Eller annoncer, der handler om et valg, en folkeafstemning eller en underskriftsindsamling, herunder kampagner for at øge valgdeltagelsen.

  • Sociale mærkesager omfatter emner, der diskuteres kraftigt, og som kan have indflydelse på resultatet af et valg eller resultere i/relatere til aktuel eller foreslået lovgivning. Disse mærkesager forsøger at påvirke den offentlige mening gennem diskussion, debat eller fortalervirksomhed for eller imod vigtige emner, som eksempelvis sundhed, borgerrettigheder og sociale rettigheder.

Når man opretter en ny annonce, skal man angive, om annoncen er relateret til en særlig annoncekategori.

Hvilke begrænsninger har annoncekategorierne fået?

De nyeste særlige annoncekategorier er blandt andet begrænset i valg af målgruppe- og geosegmentering, samt i muligheden for at anvende en detaljeret målretning. Facebooks opdatering af annonceringspolitikken har til formål at være mere inkluderende og ikke-diskriminerende, for at forhindre unødig diskrimination, således at man eksempelvis ikke kan målrette en jobannonce mod et bestemt køn eller en bestemt aldersgruppe.

Begrænsningerne omfatter: alder, køn, postnummer, eksklusiv målretning, kopimålgrupper og gemte målgrupper. Der er desuden visse interesser der, når man opretter målgruppen, ikke er tilgængelige, og så får målgrupper, der er baseret på bylokationer, en udvidet radius.

Følgende begrænsninger gør sig gældende for de særlige annoncekategorier:

  • Geosegmentering: Det er muligt at målrette dine annoncer til personer efter geografisk lokation (land, region, stat, provins, by eller valgkreds), men ikke ved hjælp af postnummer. De specifikke lokationer, du vælger, vil inkludere en radius på 15 kilometer. Det er desuden ikke muligt at målrette sin annonce mod bestemte nuværende eller tidligere ansættelser eller jobtitler.
  • Alder: Det er ikke muligt at justere målgruppen efter alder, her skal man vælge at annoncere mod aldersgruppen 18 til 65+ år.
  • Køn: Målgruppen skal inkludere alle køn.
  • Detaljeret målretning: Visse demografiske oplysninger, handlinger og interesser er ikke tilgængelige. Det er heller ikke muligt at ekskludere detaljerede målgruppevalg.
  • Demografi: Demografiske oplysninger, som eksempelvis fødselsdato, køn, ægteskabsstatus og forholdsstatus vil ikke være muligt at tilvælge.

 

 

Når man har valgt en særlig annoncekategori i opsætningen, vil Facebook begrænse målretningen mod køn, alder, postnumre og detaljeret målretning.

 

Få hjælp til dine Facebookannoncer

Hos Det Nordjyske Mediehus er vi særligt opmærksomme på denne opdatering, idet Facebook ikke tillader at gennemføre disse annoncer, hvis de ikke er oprettet korrekt. Vi opfordrer vores kunder til også at holde sig opdateret, da det kan have konsekvenser for den respektive Facebooksides eksistens at ignorere annoncepolitikken.

Vi er opdaterede på annoncekriterier og -kategorier, og kan hjælpe din virksomhed med at opsætte fremtidige Facebook annoncer der overholder Facebooks annonceringspolitik til punkt og prikke.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

 

Kontakt os på 99 35 35 35 eller erhverv.salg@dnmh.dk