Ejerforhold

Nordjyske Holding ejer 100% af aktiekapitalen i Det Nordjyske Mediehus A/S, som er moderselskab for samtlige driftsaktiviteter i koncernen.

Nordjyske Holding er en fondsejet virksomhed med Aalborg Stiftstidendes Fond som 100% ejer. Aalborg Stiftstidendes Fond blev oprettet i 1967 på 200 års dagen for udsendelsen af den første nyhedspamflet: "Nyttige og Fornøjelige Efterretninger".

Læs mere på Aalborg Stiftstidendes Fonds website.

Se koncernstruktur for Det Nordjyske Mediehus. 

 

Nøgletal for koncernen 2022

   
Nettoomsætning 650.911 t.kr.
Årets resultat   -7.369 t.kr.
Egenkapital 302.832 t.kr.
Antal fuldtidsansatte medarbejdere     643