Ejerforhold

Nordjyske Holding ejer 100 % af aktiekapitalen i Det Nordjyske Mediehus A/S, som er moderselskab for samtlige driftsaktiviteter i koncernen.

Nordjyske Holding er en fondsejet virksomhed, hvor Aalborg Stiftstidendes Fond er den dominerende ejer med en ejerandel på 91 %. Aalborg Stiftstidendes Fond blev oprettet i 1967 på 200 års dagen for udsendelsen af den første nyhedspamflet: "Nyttige og Fornøjelige Efterretninger".

Læs mere på Aalborg Stiftstidendes Fonds website.

Vendsyssel Tidendes Fond og Aalborg Medieselskab ejer hver 4,5 % af Nordjyske Holding.

Se koncernstruktur for Det Nordjyske Mediehus. 

 

Nøgletal 2021

   
Nettoomsætning 672.494 t.kr.
Årets resultat  59.221 t.kr.
Egenkapital 313.187 t.kr.
Antal fuldtidsansatte medarbejdere 597