Ejerforhold

Nordjyske Holding ejer 100% af aktiekapitalen i Det Nordjyske Mediehus A/S, som er moderselskab for samtlige driftsaktiviteter i koncernen.

Nordjyske Holding er en fondsejet virksomhed med Aalborg Stiftstidendes Fond som 100% ejer. Aalborg Stiftstidendes Fond blev oprettet i 1967 på 200 års dagen for udsendelsen af den første nyhedspamflet: "Nyttige og Fornøjelige Efterretninger".

Læs mere på Aalborg Stiftstidendes Fonds website.

Se koncernstruktur for Det Nordjyske Mediehus. 

 

Nøgletal 2021

   
Nettoomsætning 672.494 t.kr.
Årets resultat  59.221 t.kr.
Egenkapital 313.187 t.kr.
Antal fuldtidsansatte medarbejdere 597